2017-03-18 04:00:01    INTO THE GROOVE    MADONNA
2017-03-18 04:04:32    HOT STUFF    DONNA SUMMER

, , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017-03-11 04:00:01    LET ME LOVE YOU    DJ SNAKE
2017-03-11 04:03:25    DREAM ON    AEROSMITH

, , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017-03-04 04:00:01    18    李玟
2017-03-04 04:03:47    MUSIC    F.R.DAVID

, , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017-02-25 04:00:01    I DON'T WANNA LIVE FOREVER    RZAYN
2017-02-25 04:04:03    WHAT'S GOING ON    MARVIN GAYE

, , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

  牡羊 金牛 雙子 巨蟹 獅子 處女 天秤 天蠍 射手 魔羯 水瓶 雙魚
3月1日                        
3月2日 打雷閃電 晴時多雲 晴天 打雷閃電 晴天 陰天 晴時多雲 晴天 雨天 晴時多雲 陰天 雨天
3月3日 晴時多雲 打雷閃電 雨天 晴天 晴時多雲 陰天 打雷閃電 晴天 晴天 晴時多雲 陰天 雨天
3月4日 晴時多雲 晴天 陰天 晴天 晴時多雲 晴天 打雷閃電 陰天 雨天 打雷閃電 晴時多雲 雨天
3月5日 晴時多雲 晴天 陰天 晴天 晴時多雲 晴天 打雷閃電 陰天 雨天 打雷閃電 晴時多雲 雨天
3月6日 晴天 陰天 打雷閃電 晴時多雲 雨天 晴時多雲 晴天 雨天 打雷閃電 晴天 陰天 晴時多雲
3月7日 打雷閃電 陰天 陰天 雨天 晴天 晴天 打雷閃電 晴天 晴時多雲 晴時多雲 晴時多雲 雨天
3月8日 晴天 打雷閃電 晴時多雲 打雷閃電 雨天 雨天 陰天 晴時多雲 晴天 晴時多雲 陰天 晴天
3月9日 雨天 陰天 打雷閃電 打雷閃電 晴時多雲 雨天 晴時多雲 陰天 晴天 晴時多雲 晴天 晴天
3月10日 晴天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 雨天 晴天 打雷閃電 陰天 雨天 打雷閃電 陰天 晴時多雲
3月11日 雨天 打雷閃電 陰天 陰天 晴天 晴天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 雨天 打雷閃電 晴時多雲
3月12日 雨天 打雷閃電 陰天 陰天 晴天 晴天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 雨天 打雷閃電 晴時多雲
3月13日 陰天 晴時多雲 打雷閃電 晴天 晴時多雲 雨天 晴天 晴天 打雷閃電 晴時多雲 雨天 陰天
3月14日 晴天 打雷閃電 陰天 雨天 打雷閃電 晴天 陰天 晴時多雲 雨天 晴天 晴時多雲 晴時多雲
3月15日 打雷閃電 打雷閃電 雨天 晴天 晴時多雲 晴天 晴時多雲 晴天 晴時多雲 陰天 雨天 陰天
3月16日 雨天 晴時多雲 陰天 陰天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 雨天 打雷閃電 晴天 晴天 打雷閃電
3月17日 陰天 打雷閃電 晴天 打雷閃電 陰天 晴時多雲 晴天 雨天 晴天 雨天 晴時多雲 晴時多雲
3月18日 晴時多雲 陰天 晴天 雨天 打雷閃電 晴時多雲 雨天 打雷閃電 晴時多雲 陰天 晴天 晴天
3月19日 晴時多雲 陰天 晴天 雨天 打雷閃電 晴時多雲 雨天 打雷閃電 晴時多雲 陰天 晴天 晴天
3月20日 晴天 打雷閃電 晴時多雲 打雷閃電 雨天 陰天 晴天 晴天 晴時多雲 晴時多雲 陰天 雨天
3月21日 雨天 雨天 打雷閃電 晴時多雲 打雷閃電 晴時多雲 晴天 陰天 晴時多雲 晴天 晴天 陰天
3月22日 陰天 雨天 打雷閃電 打雷閃電 晴天 晴天 雨天 晴時多雲 晴時多雲 晴時多雲 晴天 陰天
3月23日 晴時多雲 晴天 陰天 打雷閃電 打雷閃電 陰天 晴時多雲 陰天 晴天 晴天 晴時多雲 陰天
3月24日 雨天 打雷閃電 雨天 晴天 打雷閃電 晴時多雲 晴時多雲 晴時多雲 陰天 陰天 晴天 晴天
3月25日 陰天 晴時多雲 晴天 雨天 陰天 打雷閃電 晴天 雨天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 打雷閃電
3月26日 陰天 晴時多雲 晴天 雨天 陰天 打雷閃電 晴天 雨天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 打雷閃電
3月27日 陰天 陰天 晴時多雲 雨天 雨天 打雷閃電 晴天 晴天 打雷閃電 晴天 晴時多雲 晴時多雲
3月28日 雨天 陰天 雨天 晴天 打雷閃電 打雷閃電 晴天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 晴時多雲 陰天
3月29日 晴天 晴時多雲 晴天 陰天 晴時多雲 陰天 雨天 雨天 打雷閃電 晴時多雲 打雷閃電 晴天
3月30日 晴時多雲 晴天 陰天 陰天 晴天 晴時多雲 打雷閃電 晴天 雨天 打雷閃電 晴時多雲 雨天
3月31日 打雷閃電 晴天 打雷閃電 晴天 晴時多雲 雨天 陰天 晴時多雲 雨天 晴天 陰天 晴時多雲

, , , , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017-02-18 04:00:01    種子    伍佰 AND CHINA BLUE
2017-02-18 04:05:17    WONDERFUL LIFE    BLACK

, , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017-02-11 04:00:01    VIVA LA VIDA 玩酷人生    COLDPLAY
2017-02-11 04:03:54    GHOSTBUSTERS    RAY PARKER JR.

, , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017-02-04 04:00:01    金都男    信
2017-02-04 04:09:22    ABRACADABRA    STEVE MILLER BAND

, , , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

  牡羊 金牛 雙子 巨蟹 獅子 處女 天秤 天蠍 射手 魔羯 水瓶 雙魚
2月1日 晴天 晴天 晴天 晴天 晴天 晴天 晴天 晴天 晴天 晴天 晴天 晴天
2月2日                        
2月3日 晴天 陰天 晴天 打雷閃電 晴時多雲 雨天 雨天 晴時多雲 陰天 晴時多雲 晴天 打雷閃電
2月4日 晴天 晴時多雲 晴時多雲 雨天 晴時多雲 打雷閃電 晴天 陰天 雨天 打雷閃電 晴天 陰天
2月5日 晴天 晴時多雲 晴時多雲 雨天 晴時多雲 打雷閃電 晴天 陰天 雨天 打雷閃電 晴天 陰天
2月6日 晴時多雲 晴天 陰天 雨天 晴時多雲 晴天 陰天 晴時多雲 打雷閃電 雨天 晴天 打雷閃電
2月7日                       打雷閃電
2月8日                        
2月9日 雨天 打雷閃電 晴天 雨天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 陰天 晴天 晴時多雲 陰天 打雷閃電
2月10日                        
2月11日 打雷閃電 晴時多雲 打雷閃電 晴天 陰天 晴天 晴時多雲 雨天 晴天 雨天 晴時多雲 陰天
2月12日 打雷閃電 晴時多雲 打雷閃電 晴天 陰天 晴天 晴時多雲 雨天 晴天 雨天 晴時多雲 陰天
2月13日 陰天 晴天 打雷閃電 雨天 晴時多雲 晴天 晴時多雲 晴天 打雷閃電 雨天 陰天 晴時多雲
2月14日 陰天 晴時多雲 晴天 晴天 打雷閃電 晴天 雨天 雨天 晴時多雲 晴時多雲 陰天 打雷閃電
2月15日 打雷閃電 晴時多雲 雨天 晴時多雲 陰天 打雷閃電 晴天 晴時多雲 陰天 晴天 雨天 晴天
2月16日 晴時多雲 陰天 晴天 雨天 陰天 晴天 打雷閃電 雨天 晴時多雲 打雷閃電 晴時多雲 晴天
2月17日 陰天 雨天 雨天 陰天 晴時多雲 晴時多雲 晴天 晴時多雲 晴天 打雷閃電 打雷閃電 晴天
2月18日                        
2月19日                        
2月20日 雨天 打雷閃電 晴時多雲 晴時多雲 陰天 雨天 晴天 晴天 晴天 陰天 晴時多雲 打雷閃電
2月21日 晴天 晴時多雲 晴天 晴天 打雷閃電 打雷閃電 陰天 晴時多雲 晴時多雲 雨天 雨天 陰天
2月22日 打雷閃電 晴天 陰天 雨天 晴天 打雷閃電 晴時多雲 陰天 晴天 雨天 晴時多雲 晴時多雲
2月23日 晴天 晴時多雲 打雷閃電 打雷閃電 雨天 晴天 雨天 晴天 陰天 晴時多雲 陰天 晴時多雲
2月24日 陰天 雨天 晴時多雲 打雷閃電 晴天 陰天 雨天 打雷閃電 晴天 晴時多雲 晴天 晴時多雲
2月25日 陰天 晴時多雲 晴天 晴天 陰天 晴時多雲 晴天 雨天 打雷閃電 打雷閃電 晴時多雲 雨天
2月26日 陰天 晴時多雲 晴天 晴天 陰天 晴時多雲 晴天 雨天 打雷閃電 打雷閃電 晴時多雲 雨天
2月27日 陰天 晴時多雲 打雷閃電 晴時多雲 晴天 雨天 雨天 晴天 打雷閃電 晴天 打雷閃電 晴時多雲
2月28日 晴天 打雷閃電 晴時多雲 晴天 晴時多雲 陰天 打雷閃電 雨天 晴時多雲 雨天 晴天 陰天

, , , ,

gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

如果沒有標給長生 機捷早通了
如果沒有包給丸紅 機捷早通了
如果沒有繞太多地方 機捷早通了
如果沒有那些錯誤決策 機捷早通了
如果機捷真的通車 也沒有如果了


gishileh 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()